CALENDARIO SEGUNDO TRIMESTRE

 

 

Data

Relator/a

Tema

31/01/14

Mercedes Oliveira

Batas e datas. Experiencias de traballo alternativas na aula de filosofía.

7/03/14

Luis Cifuentes

A investigación filosófica na didáctica da filosofía e a práctica docente

28/03/14

Asociación de Filosofía para Nenas e Nenos de Galicia:

Carmen Loureiro e Jesús Merino

O modelo de didáctica de Filosofía para Nenos Lectura de Imaxes

 

 

 

 

 

 

INICIO                       CALENDARIO PRIMEIRO TRIMESTRE                 CALENDARIO TERCEIRO TRIMESTRE