CALENDARIO PRIMEIRO TRIMESTRE

 

 

Data

Relator/a

Tema

29/11/13

NEXOS

Presentación, a xeito de obradoiro debate, das conclusións das sesións desenvolvidas o pasado curso.

 

 

 

 

 

 

 

INICIO                       CALENDARIO SEGUNDO TRIMESTRE                 CALENDARIO TERCEIRO TRIMESTRE